Impressum


Deze website wordt beheerd door:
Avenso GmbH
Ernst-Reuter-Platz 2
10587 Berlijn
Duitsland

Tel.: 020 8908246*
*Kosten tegen lokaal tarief

E-mail: info@WhiteWall.nl

Handelsregister: Rechtbank van eerste aanleg Berlin-Charlottenburg
Handelsregisternummer: HRB 154490
BTW-nummer NL818226419B01
Opgericht 1999
Zaakvoerders: Alexander Nieswandt, Daniel Raab, Sabrina Flunkert
Voorzitter van de adviescollege: Dr. Rolf Hagemann
Deze website wordt geëxploiteerd door Avenso GmbH.

Verantwoordelijk voor de content: Daniel Raab, Avenso GmbH, Ernst-Reuter-Platz 2, 10587 Berlin

Auteursrechten

© Copyright 2003-2018 Avenso GmbH
Alle rechten voorbehouden. © van alle afbeeldingen van de vermelde artiesten,
gebruik door WhiteWall op basis van contractuele afspraak. © van alle teksten van de vermelde auteurs.
Geen onderdeel van de WhiteWall website mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming analoog of digitaal
worden weergegeven, vermenigvuldigd, gereproduceerd, verspreid of op enige andere wijze gepubliceerd op gebruikt worden.

Merken

Het logo WhiteWall is een geregistreerd beeldmerk van Avenso GmbH.
Alle andere merken, die geen eigendom van Avenso en op deze website verschijnen, zijn eigendom van de betreffende rechthebbende.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Avenso GmbH is niet aansprakelijk voor ongevraagd ingestuurde foto's een andere materialen.
Voor de content van externe links en content van derden aanvaardt Avenso GmbH geen verantwoordelijkheid.
Prijsverhogingen, tussenverkoop, vergissingen en typfouten voorbehouden.Alternatieve geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting ingericht. Consumenten hebben hiermee de mogelijkheid om geschillen in verband met een online-bestelling in eerste instantie op te lossen zonder een rechtbank in te schakelen. Dit platform onlinegeschillenbeslechting is bereikbaar onder de externe link https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij streven ernaar om eventuele meningsverschillen die uit ons contract voortvloeien, in onderling overleg bij te leggen. Bovendien zijn wij niet verplicht tot deelname aan bemiddelingsprocedures en kunnen wij u de deelname aan een dergelijke procedure helaas ook niet aanbieden.Algemene Voorwaarden